Service

Het juiste advies

OnlyLight garandeert u een advies dat resulteert in een optimale keuze van lichtbronnen. Idealiter vervangt u uw lampen zo dat het lichtbeeld voldoet aan uw wensen en dat het energieverbruik wordt geminimaliseerd. OnlyLight beschikt over een breed assortiment van enkel kwaliteitsmerken. De beschikking over de juiste producten en vakinhoudelijke kennis van de toepassing resulteert in het juiste advies.

 

Vervangingsplanning

Licht is een basisbehoefte voor alle bedrijfsactiviteiten. Een goed geplande vervanging van lichtbronnen biedt u rust in uw bedrijfsvoering en garandeert u continu een optimale lichtopbrengst. Op basis van het eventueel bestaande lichtplan, de gewenste lichtbronnen en uw bedrijfsvoering bepaalt OnlyLight samen met u het vervangingsplan. Aan de hand van dit plan verzorgt OnlyLight de vervanging van uw lichtbronnen.

 

Groepsremplace

Voor het vervangen van lichtbronnen in grote ruimten verzorgt OnlyLight “groepsremplace”. Dit is een preventieve groepsgewijze vervanging van de lichtbronnen in een ruimte. Deze vervangingswijze garandeert u continu opitmale lichtopbrengst, een kosten effi ciente vervanging van uw lichtbronnen en een veilige werkomgeving.

 

Herinnering

Ook als u geen vervangingsplanning wenst of als dit niet noodzakelijk is kan OnlyLight u een herinnering geven om uw lampen te vervangen. Dit geschiedt op basis van de gemiddelde levensduur en de gezamenlijk ingeschatte branduren van uw toepassing. Uiteraard kunnen er contractuele afspraken worden gemaakt.